2. მსჯელობს ხელოვან ადამიანებზე და ხელოვნების ნიმუშებზე, რომლებითაც ცნობილია მისი უბანი, სოფელი, დაბა, ქალაქი, რაიონი

ტიპური აქტივობა  

2. აქტივობა "რეფერატი" 

მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს საშინაო დავალებას (თემას) – მოსწავლეებმა დამოუკიდებლად უნდა მოიპოვონ ცნობები რომელიმე ხელოვანის (მწერალი, პოეტი, მუსიკოსი, მხატვარი, მოქანდაკე), ნაწარმოების ან ძეგლის შესახებ, რომლებიც ცნობილია მათ უბანში, სოფელში, ქალაქსა თუ რაიონში და სავარჯიშო რვეულში დაწერონ მოკლე რეფერატი, რომელსაც კლასის წინაშე წარმოადგენენ (ხმამაღლა წაიკითხავენ).  

კავშირი: ..III.13.-1,  ..III.5.


რესურსები

2. ქართ.III.12მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის დამოუკიდებლად შემნა და აზრის გასაგებად ჩამოყალიბება.


შენიშვნა

2. ეწყობა მოსწავლეთა შეხვედრა ხელოვნების მოღვაწესთან, რომელიც ესაუბრება მოსწავლეებს საკუთარ შემოქმედებაზე.