1. თანამშრომლობს სხვებთან საერთო პრობლემის გადაჭრისას

კავშირი: ს.გ.V.4.-­4.