თანაკლასელებთან ერთად ესწრება საჯარო კონცერტს, სპექტაკლს

შენიშვნა

მოსწავლე, საჯარო კონცერტზე, სპექტაკლზე დასწრებისას  იქცევა კლასში შემუშავებული ქცევის საერთო წესების თანახმად.