4. ქმნის/აფორმებს სასკოლო სტენდებს

ტიპური აქტივობა

4. აქტივობა სტენდი

კავშირი: ..V.4.­-4., ..V.12.

მოსწავლეები სხვადასხვა თემაზე მოძიებული მასალით (ქართული კულტურის ძეგლები, ცნობილი ქართველი მოქანდაკის, მხატვრის შემოქმედება, ქართული არქიტექტურის ნიმუშები) აფორმებენ სტენდებს გამოფენისთვის ან პრეზენტაციისთვის. 

  

შენიშვნა

4. მოსწავლეებს შეუძლიათ დაიყონ ჯგუფებად ან გააფორმონ საერთო სტენდი სხვადასხვა მოსწავლის მიერ მოძიებული მასალებით.