8. ქმნის მრავალფიგურიან კომპოზიციებს

ტიპური აქტივობა

8. აქტივობ სპორტი

კავშირი: აქტივობ ..VI.2.­-4.

მოსწავლეები ქმნიან ნამუშევარს მოცემულ თემაზე ნებისმიერი მასალით. მასწავლებლის პირობა ასეთია: ნამუშევარი იყოს მრავალფიგურიანი - ფიგურები უნდა იყოს მოძრაობაში და კომპოზიცია გაწონასწორებული.

კავშირი: აქტივობ .. IV.4.­-1.

 

შენიშვნა

8. ეს აქტივობა შეიძლება რამდენჯერმე გამეორდეს სავარაუდო თემები: “სკოლის ეზოში”, “შობის ღამე”, “ჩემი ქუჩა”.