2. კრიტიკის დროს პატივისცემით ეკიდება სხვის ნამუშევარს და აზრს

კავშირი: ს.გ.V.4.­-4., ს.გ.V.5.-­3.