3. ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს მათგან დახმარებას

კავშირი: ს.გ.V.5.-1,4,5.