4. ასახელებს მიზეზს, რის გამოც შექმნა ესა თუ ის ნამუშევარი

ტიპური აქტივობა


4.  აქტივობა "შთაგონება" 

მოსწავლეები ხატავენ ნებისმიერ, მათთვის სასურველ თემაზე. ნამუშევრის დასრულებისას, ყოველმა მათგანმა უნდა გაიხსენოს და მოყვეს, თუ რამ უბიძგა, რამ შთააგონა კონკრეტული ნამუშევრის შექმნისკენ (იხ. IV თავი აქტივობა “სიზმარი”).

 

რესურსები

4. სახატავი ფურცლები, გუაში, პასტელი.