3. საუბრობს ნამუშევრის შინაარსზე

ტიპური აქტივობა

იხ. აქტივობა: ს.გ.VI.7.-2.

  

კავშირი სხვა საგნებთან

ქართ.VI.2. მოსწავლეს აქვს მხატვრული ტექსტის გააზრებისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე დეტალების შეფასების უნარი.