5. ნამუშევარზე საუბრისას იყენებს სათანადო ტერმინებს

ტიპური აქტივობა 


შენიშვნა

5. მასწავლებელი საუბრისას თავად მუდმივად უნდა იყენებდეს სათანადო ტერმინებს, რათა მოსწავლეები მიაჩვიოს მათ ხმარებას.