4. განსაზღვრავს სამუშაოს შესრულების სავარაუდო დროს

კავშირი: ს.გ.VI.2.-1