2. მონაწილეობს ერთობლივი შემოქმედებითი და საორგანიზაციო გადაწყვეტილების მიღებაში

კავშირი: ს.გ.VI.2.-1