6. ნახატზე მუშაობისას გადმოსცემს საგნის საერთო პროპორციას (ადამიანი სახლზე პატარაა, სახლი მანქანაზე დიდია და სხვ.)

ტიპური აქტივობა  

6. აქტივობა "ქუჩაში" 

ნამუშევრის თემაა “ქუჩაში” ან “ჩემი სკოლა”. მოსწავლეებმა უნდა დახატონ შენობები, ადამიანები, ხეები, ტრანსპორტი და სხვა. ნამუშევარში ყურადღება უნდა დაეთმოს გამოსახულებების პროპორციებს.

  

რესურსები

6. ფერადი ფანქრები, ფლომასტერები, სახატავი ფურცლები. 

ვიზუალური მასალა: ალბერ მარკე, ელენე ახვლედიანის პარიზის ქუჩები, მორის უტრილოს ქალაქის პეიზაჟები და სხვა.