1. ნახატში გადმოსცემს გარემოზე დაკვირვების შედეგად მიღებულ შთაბეჭდილებას

ტიპური აქტივობები

1. აქტივობა I. "პეიზაჟი მეხსიერებით" 

მოსწავლეები ხატავენ ზაფხულის არდადეგების დროს ან ექსკურსიებზე ნანახ პეიზაჟს. მოსწავლეებმა უნდა დააწერონ უკან, რა ქვია მათ მიერ დახატულ ადგილს – სოფლის, ძეგლის, მდინარის და სხვ. სახელი.

 

რესურსები

1.I. სახატავი ფურცელი, გუაში/აკვარელი, პასტელი.

  

კავშირი სხვა საგნებთან

1.I.   ბუნ.III.-8 მოსწავლეს შეუძლია ბუნებრივი მოვლენების მრავალფეროვნების დახასიათებაა

  

 

1. აქტივობა II. "ხედი ჩემი ფანჯრიდან" 

ეს აქტივობა ტარდება რამდენჯერმე – ერთი და იგივე ხედი უნდა დაიხატოს საღებავებით წელიწადის ოთხივე სეზონზე.

კავშირი – ..III.1 – 1, 3, 4.

  

რესურსები

1.II. ვიზუალური მასალა: კამილ პისაროს პეიზაჟები.

 

შენიშვნა

1. ნახატში ყურადღება ექცევა სეზონს და სეზონის შესაფერის ატრიბუტიკას.