7. სვამს და პასუხობს კითხვებს ნამუშევრის წარდგინების დროს

ტიპური აქტივობა

შენიშვნა

7. მოსწავლე აცნობიერებს და აყალიბებს, თუ რა ხერხით და მასალით შეასრულა ნამუშევარი და ინტერესდება სხვების მუშაობის მეთოდებით. ამ შედეგის მისაღწევად მასწავლებელმა ხშირად უნდა დასვას შეკითხვა, თუ რა მასალით ან ხერხით აპირებენ მოსწავლეები ნამუშევრის შესრულებას. ასევე, მოსწავლეებმა ერთმანეთს უნდა მოუყვნენ, თუ რა და როგორ გააკეთეს წინა გაკვეთილზე.