4. განმარტავს, რისი ასახვა უნდოდა ნამუშევარში

ტიპური აქტივობა

კავშირი შედეგთან III.3.-­4.

  

შენიშვნა

4. იმისთვის, რომ დავინახოთ, რამდენად შეუძლია მოსწავლეს ჩამოაყალიბოს და ახსნას თავისი ჩანაფიქრი, მასწავლებელმა მოსწავლეებს მუდმივად უნდა დაუსვას შეკითხვა, თუ რას წარმოადგენს მათი ნამუშევარი, რას გამოხატავს, რას ასახავს იგი, რისი გაკეთება უნდოდა, რა გამოუვიდა და რა ვერ შეძლო.