6. წარადგენს ნამუშევრებს აუდიტორიის წინაშე ავტორის და/ან ინტერპრეტატორის როლში

კავშირი: ს.გ.IV.4-2.II