1. ამბობს, რა მოსწონს ნამუშევარში, რა - არა, ცდილობს დაასაბუთოს საკუთარი პოზიცია

ტიპური აქტივობა 

 

შენიშვნა

1. თუ მოსწავლე უკმაყოფილოა საკუთარი ნამუშევრით, მასწავლებელი უნდა დაინტერესდეს უკმაყოფილების მიზეზით და თუ შესაძლებელია, დაეხმაროს მოსწავლეს ხარვეზის გამოსწორებაში. თუ მოსწავლის არგუმენტი მისაღებია, უნდა შესთავაზოს ახლიდან იგივე ნამუშევრის გაკეთება. რეპროდუქციების ჩვენებისას მასწავლებელი უნდა დაინტერესდეს მოსწავლეთა აზრით - მოსწონთ  თუ არა წარმოდგენილი რეპროდუქციები და დაასაბუთონ საკუთარი მოსაზრება.