4. საუბრობს ნამუშევარში გადმოცემულ განწყობილებაზე

კავშირი: ს.გ.VI.4.-1, 3