1. ირჩევს გამომსახველობით ხერხებს .და მასალას ნამუშევარში ჩანაფიქრის უკეთ გადმოსაცემად

კავშირი: ს.გ.V.3.-­3.