1. საუბრობს საკუთარ და/ან სხვის ნამუშევრებზე და ასაბუთებს, რატომ მოსწონს ან არ მოსწონს რომელიმე მათგანი

ტიპური აქტივობა

კავშირი: ს.გ. V.4.-­4., ს.გ.V.5.­-3, 4, 5.


1. აქტივობა "პლაკატების შერჩევა"

მოსწავლეები ათვალიერებენ, მსჯელობენ და აქციისთვის გადაარჩევენ დამზადებულ პლაკატებს. გაარჩევენ ყოველი პლაკატის შინაარსის და ლოზუნგის შესაბამისობას, ადეკვატურობას, ვიზუალური მხარის ეფექტურობას.