7. მსჯელობა მხატვრულ ნაწარმოებში გამოყენებულ ხერხებზე

კავშირი: ს.გ.IV.7.-­6.