2. წარმოსახვით ქმნის პერსონაჟებს

ტიპური აქტივობა

2. აქტივობა “მითოლოგიური გმირები” 

მოსწავლეები ხატავენ ეპიზოდს რომელიმე მითიდან. შერჩეულ მითოლოგიურ გმირს უნდა დაუხატონ დამახასიათიათებელი დეტალები, ატრიბუტები.

  

რესურსები

2. სახატავი ფურცლები, ფერადი ფანქრები, ფლომასტერები, საღებავები.