2. იკვლევს რომელიმე ისტორიულ მოვლენასთან დაკავშირებულ ხელოვნების ნიმუშებს

ტიპური აქტივობა

2. აქტივობა მემორიალი

მასწავლებელი და მოსწავლეები საუბრობენ იმაზე, მონუმენტის არსზე (ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი ფაქტის ან პიროვნებისადმი მიძღვნილი მასშტაბური ძეგლი ან კომპლექსი), რა განსხვავებაა მონუმენტსა და ქანდაკებას შორის. მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს ვიზუალურ მასალას. მასწავლებელი ამოარჩევს ერთ-ერთი მონუმენტის გამოსახულებას. მოსწავლეებმა უნდა შეაგროვონ ინფორმაცია მონუმენტის ავტორზე, მონუმენტის თემაზე ან პერსონაჟზე, განიხილონ და ერთმანეთში შეათანხმონ მოპოვებული მასალა, გამოფინონ იგი სტენდებზე და წარადგინონ კლასის წინაშე,

   

რესურსები

2. ვიზუალური მასალა: მერაბ ბერძენიშვილის “დიდგორის მონუმენტი”, “კიდევაც დაიზრდებიან”, ოგიუსტ როდენის “კალეს მოქლაქეები”, თომას  ბროკის “დედოფალ ვიქტორიას მემორიალი”, გუტზონ ბორგლუმის “რაშმორის მონუმენტი”, ევგენი ვუჩეტიჩის “მამაის ყორღანი”, ფ. დე უელდონის “ივო ჯიმას მემორიალი”.