1. ესაუბრება მეგობრებს ნახატებით

აქტივობა: ,,კომიქსი" (იხ. IV თავი)