12. სხვადასხვა მასალის გამოყენებით ქმნის მაკეტებს თეატრალური სპექტაკლისთვის

ტიპური აქტივობა

12. აქტივობ მაკეტი

მოსწავლეები ჯერ დახატავენ ესკიზებს, ამოირჩევენ, გაინაწილებენ და შეათანხმებენ ერთმანეთში ფუნქციებსა და სხვა დეტალებს. თავად მოიფიქრებენ კონსტრუქციას და ხერხებს მაკეტის შესაქმნელად.

იხ. .. IV.10.-­1.  და  ..V.5.– 3. ასევე იხ. II.2.­-2კოლოფები ციხე­-კოშკი, ..V.10. “ქალაქი”.