4. ადეკვატურად პასუხობს აუდიტორიის მიერ დასმულ შეკითხვებს

კავშირი: ს.გ.V.5.­-5