2. ხატავს ფანტაზიით შექმნილ გარემოს და სიუჟეტებს

ტიპური აქტივობა

2. აქტივობა “აფრიკა”, “კოსმოსი”, “შორეუ­ლი წარსული ან მომავალი”

მოსწავლეები ასრულებენ ნამუშევარს მოცემულ თემაზე და გამოსახავენ ფანტაზიით შექმნილ სამყაროს.

 

რესურსები

2. ნებისმიერი სახატავი მასალა.