4. საუბრობს ხელოვნების ნიმუშებზე, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდება (არქიტექტურული ძეგლი, ქანდაკებადა სხვ.) და გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას (რომელი მოსწონს და რატომ)

ტიპური აქტივობა

4. აქტივობა "გავიხსენოთ, რა გვინახავს" 

მოსწავლეები ყვებიან, ხელოვნების რა ნიმუშები აქვთ ნანახი და რომელი მოსწონთ განსაკუთრებით (ეს შეიძლება იყოს ექსკურსიაზე ან მუზეუმში ნანახი ქანდაკება, ძეგლი, ფრესკა; სახლშიანსტუმრადნანახი სურათი ან რაიმე ნაკეთობა). ამის შემდეგ დახატავენ ნანახს მეხსიერებით. კავშირი ..II.12.­-1, 2.