5. დეკორატიულად აფორმებს სკოლის ეზოს მონაკვეთს

ტიპური აქტივობა

5. აქცია გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ

მოსწავლეები დაიყოფიან ჯგუფებად და სკოლის ეზოში მოაწყობენ აქციას, რომლის ფარგლებშიც დაალაგებენ სკოლის ეზოს, გააკრავენ თავიანთ პლაკატებს და მოგროვებული ნაგვით გააკეთებენ ინსტალაციას. კავშირი: ..V.4.-­4.

 

 

კავშირი სხვა  საგნებთან

ბუნ.V.11. მოსწავლეს შეუძლია გარემოსდაცვითი ღონისძიების მნიშვნელობის დასაბუთება და მათში აქტიური მონაწილეობის მიღება.