3. ანაწილებს ფუნქციებს შესასრულებელი სამუშაოს მიზნიდან გამომდინარე

კავშირი: ს.გ.VI.2.-1