ესწრება კონცერტებს, წარმოდგენებს

ტიპური აქტივობები

ა)მოსწავლე ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს, ყურადღებით უსმენს  და მომდევნო გაკვეთილზე საუბრობს - რა მოეწონა, რა არ მოეწონა.

 

შენიშვნა

სასურველია მოსწავლეთა დასწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტზე და სხვადასხვა სახის ღონისძიებაზე, რადგან ზოგი მათგანისთვის ეს კონცერტი შეიძლება იყოს პირველი შეხება მუსიკის საჯარო შესრულებასთან.

 

ბ) აქტივობა: ,,სტუმრის მოპატიჟება’’.

მოსწავლეები და მასწავლებელი მოიპატიჟებენ ქართველ მუსიკოსს (კომპოზიტორს, შემსრულებელს), ანსამბლს; წინასწარ გაეცნობიან მათ მოღვაწეობას, შემოქმედებას, ცხოვრებას, მოსწავლეობას.