5. ხატავს მეხსიერებით

ტიპური აქტივობა

5. აქტივობა "ექსკურსიაზე" 

მოსწავლეები გაიხსენებენ და დახატავენ ისტორიულ ძეგლს, რომელიც ნახეს ექსკურსიაზე.

  

რესურსები

5. ნებისმიერი სახატავი მასალა.