3. ასახავს თავისი ცხოვრების საინტერესო ან მნიშვნელოვან მომენტებს და ცდილობს გადმოსცეს საკუთარი გრძნობები მათ მიმართ

ტიპური აქტივობა

3. აქტივობა “ბედნიერი დღე”

კავშირი: .. V.3.-­3.

მოსწავლეები ასრულებენ ნამუშევარს მოცემულ თემაზე მებისმიერი, მათ მიერ შერჩეული მასალით*.

  

შენიშვნა

3. სავარაუდო თემები: “დღესასწაული” (აღდგომა, შობა), “ჩემი საყვარელი ცხოველი”.

* როდესაც მოსწავლეებს ნამუშევრის შესრულებისას ეძლევათ მასალის და ტექნიკის გამოყენების თავისუფლება, მასწავლებელმა ისინი წინასწარ უნდა გააფრთხილოს, რათა მათ მოიფიქრონ, თუ რა ხერხებით შეასრულებენ დავალებას და დროულად იზრუნონ საჭირო მასალაზე.