3. იცავს უსაფრთხოების წესებს

ტიპური აქტივობა

შენიშვნა

3. მოსწავლე სწავლობს ფუნჯის, ფანქრის, მაკრატლის ხმარებას. აკონტროლებს საკუთარ მოძრაობებს, რათა შემთხვევით არ დაუზიანოს მეგობარს ნამუშევარი, ხელის უნებლიე მოქნევით არ მოახვედროს მას ფუნჯი, ფანქარი, მაკრატელი. მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ საღებავი, პლასტილინი, წებო და ზოგიერთი სხვა მასალა მავნე ნივთიერებებისგან მზადდება და მუშაობისას დასვრილი ხელების, ფუნჯის პირში ჩადება არ შეიძლება. არ უნდა მოისვას და წაუსვას საღებავი მეგობარს სახეზე, ტანსაცმელზე; კარგად დაიბანოს ხელები გაკვეთილის შემდეგ.