2. ასახელებს ხელოვნების ცალკეულ დარგთან დაკავშირებულ პროფესიებს

ტიპური აქტივობ

2. აქტივობა “პროფესია” 

10-15 წუთიანი თამაში – კლასი იყოფა ორ ჯგუფად. ყოველი ჯგუფი “ჩაიფიქრებს” ხელოვნების რომელიმე დარგის სპეციალისტს (მოქანდაკე, არქიტექტორი, მუსიკოსი, მხატვარი, მსახიობი და სხვ.), რომელსაც ჯგუფის წარმომადგენელი განუსახიერებს მოწინააღმდეგე  ჯგუფს.