თვისობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია

აქტივობის აღწერა

1) მოსწავლემ სიტყვიერად უნდა აღწეროს ნებისმიერი სია, დაასახელოს სულ რამდენი მონაცემია ჩამონათვალში, რომელი მეორდება, რომელი შედგება მეტი ასოსაგან და ა.შ.

2) მოსწავლემ უნდა შეძლოს პიქტოგრამის აღწერა და მის  მიხედვით შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, თუ ვინ რამდენი მოკრიფა, ვისია ყველაზე მეტი ან ყველაზე ნაკლები მოსავალი ან, თუნდაც,  რამდენით მეტი მოკრიფა რომელიმემ სხვებთან შედარებით.  


ვაშლები