1. მოსწავლე მონაწილეობს საკლასო ზეიმში

აქტივობის აღწერა

1. იხ. აქტივობა: ს.გ.II.6.-1

 

შენიშვნა

1. და 2. მასწავლებელი წელიწადში ორჯერ მაინც აწყობს ნამუშევრების გამოფენას. მოსწავლეებმა მონაწილეობა უნდა  მიიღონ საკლასო ოთახის საახალწლო ან რაიმე სხვა ღონისძიებისთვის მოწყობასა და მორთვაში. შესაძლებელია, სხვადასხვა სახის ღონისძიების მოწყობაში მოსწავლეებს დახმარება მშობლებმაც აღმოუჩინონ.