6. ასახელებს არქიტექტურულ ძეგლებსა და ქანდაკებებს, რომლებიც უნახავს

ტიპური აქტივობა 

6. აქტივობა ­- თემატური გამოფენა ჩვენი (ქვეყნის, ქალაქის, სოფლის) ღირსშესანიშნაობები

მოსწავლეები აგროვებენ მასალას (ფოტოებს, ღია ბარათებს, ჩანახატებს, ბროშურებს და სხვ.) ნაცნობი არქიტექტურული ძეგლებისა და ქანდაკებების შესახებ, გამოფენენ მათ კლასში და უყვებიან მათ შესახებ კლასელებს და მოწვეულ სტუმრებს (მეგობრებს, მშობლებს).


რესურსები

6. ქართული ენა, ისტორია.

 

შენიშვნა

6. სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ ახლომდებარე არქიტექტურულ და სკულპტურულ ძეგლებს.