3. მონაწილეობს საკლასო და სასკოლო გამოფენაში.

3. მოსწავლე ამზადებს ნამუშევარს გამოფენისთვის.

მასწავლებელი და მოსწავლეები ერთად გადაარჩევენ ნამუშევრებს, გაუკეთებენ წარწერებს, ჩარჩოებს, საკიდებს; იმსჯელებენ, სად და როგორ სჯობს მათი დაკიდება. გამოფენის გახსნაზე, სასურველია,

სტუმრების (მეგობრების, მშობლების, მასწავლებლების) მოწვევა. მოსწავლეები ისაუბრებენ საკუთარ ნამუშევრებზე, მოყვებიან, რა არის გამოსახული ნამუშევარში, რამ შთააგონა მათ ესა თუ ის იდეა, რა მასალა და იარაღები გამოიყენეს. კავშირი: 22" target="_blank">ს.გ.III.7; ს.გ.III.8.