3. განიხილავს რამდენიმე ცნობილი ქართველი შემოქმედის (მხატვრის, მოქანდაკის, არქიტექტორის) ნამუშევრებს.

3. აქტივობა 

მასწავლებელი გამოფენს კლასში ვიზუალურ მასალაში მითითებული სამი ქართველი ხელოვანის (მოქანდაკის) ნამუშევრების რეპროდუქციებს. მოსწავლეები დისკუსიის შედეგად განმარტავენ ქანდაკების ძირითად იდეას.

 

ვიზუალური მასალა:

მერაბ ბერძენიშვილის “კიდევაც დაიზრდებიან”;

ელგუჯა ამაშუკელის “ქართლის დედა”;

თამარ კვესიტაძის “ქალი და მამაკაცი”.