1. მსჯელობს მისთვის ნაცნობ ხელოვნების მოღვაწეებზე და მათ წვლილზე საზოგადოების ცხოვრებაში.

1. აქტივობა

მოსწავლეები ეცნობიან დიმიტრი შევარდნაძის შემოქმედებასა და მოღვაწეობას, მის მიერ ხელოვნების მუზეუმის დაარსების ისტორიას.

შესაძლებელია, კლასმა გამართოს დიმიტრი შევარდნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, რომელზეც წაიკითხავენ მოხსენებებს ქართული ხელოვნების შესახებ.

 

ინტერნეტრესურსი:

დიმიტრი შევარდნაძე

http://burusi.wordpress.com/2010/01/25/dimitri-shevardnadze-2/

http://www.nplg.gov.ge/geo/history/1_dekemberi__daibada_dimitri_SevardnaZe/id447