1. 1.    სამეტყველო ფუნქციები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა/დახასიათება

1.4. გემოვნება/შეფასება

1.5. გრძნობები/ემოციური რეაქციები

1.6. დროში ორიენტირება

1.7. სივრცეში ორიენტირება

1.8. ლოგიკური კავშირები

1.9. მედია

1.10. საბანკო მომსახურება

 

 

რუბრიკა

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები

1.1. სოციალური ურთიერთობები

დონე - სVII, სVIII

 

მისალმება/მოკითხვა/ დამშვიდობება

 

 

 

 

-Merhaba /merhaba

-İyi sabahlar/iyi günler/iyi akşamlar/iyi geceler

-Nasılsınız?

-Her şey yolunda mı?- İşin nasıl?, Ali?

-Yine görüşmemize eminim/yakında görüşürüz!

-Sizi yarın görürüm!(yarına kadar)/gelecek hafta (haftaya kadar)! v.s.

-Ben iyiyim, siz nasılsınız? – çok iyi/iyi değilim.

წარდგენა/გაცნობა

-Ben …im, işte benim kartım, buyurun!

-Karşılamamıza/tanışmamıza memnunum!

მიმართვა

 (თავაზიანი/ფამილარული)

 

 

- Azizim! Sevgilim!

-Olabilir ki … ?

-Beni götürebilir misiniz/uğurlayabilir misiniz?

-Bana yardım edebilir misiniz?

მობოდიშება/შეთავაზება

 

-Ben bundan çok acınıyorum/üzülüyorum, kabahat bende.

-Ben özür dilerim/affedersiniz!

მადლობის გადახდა

 

-Teşekkür ederim!/çok teşekkür ederim!/daima teşekkür eden olurum!

-Size minnettar olurum!

-Tarafınızdan çok büyük nimet/memnunum!

წახალისება/შექება

 

-Görkemlidir!/şahane!/şahane!/mükemmel!/doğrudur, doğru ki çok güzel!

 -Bu çok iyi düşüncedir.

შეთავაზება მიწვევა/

დათანხმება/უარის თქმა

-Yardım edeyim mi?

-Biz yapabiliriz, öyle mi düşünüyorsunuz?

-maalesef meşgulüm.

-Tavsiye edebilir miyim? Ben memnuniyetle …

-Yerinde olsaydım …

გაფრთხილება

 

 

-Dikkatle, lütfen!

-Yavaş, düşmeyiniz!

-Sakın olun!/ Çekilin!

დამშვიდება

 

-Sinirlenmeyiniz, dikkat etmeyin!/neşeleniniz!

-Bundan dertlenmeyin!

-Bunun için dertlenmek lazım değil.

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

 

-Bu blucin prova yapar mısınız?/prova yapmak ister misiniz?

-Tabii, prova odası işte orada.

-Ben sadece seyrediyorum.

ინტერაქცია

მგზავრობისას

 

-Yanınızda bozukluk/ufaklık olmalı./bu yolculuk için ufak tefek ücreti.

-İndiğim durağı neresi, söyleyebilir misiniz?

-Uçak ne zaman iner/kalkar?

-Ben otelde kaydetmeliyim /otel bırakmalıyım, hesap kapatmalıyım.

-Uçağınız sefer numarası ne?

მიმოწერა

(მიმართვის/ გამომშვიდობების კლიშეები)

-Yazdığımın sebebi …/… bildirmemi istiyorum/size … haberi vermek istiyorum

პოზიციის გამოხატვა/დასაბუთება

-Ben …. söylememi istiyorum./…. söylediğimi istiyorum.

-Bu çok iyi düşünce/iyi fikirdir.

-Bence, bunu … buluyorum.

-Tavsiye ettiğim şu ki …/… tavsiye edebilirim.

-Kesinlikle/gerçekten inanırım ki …

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

 

პირადი მონაცემების შესახებ სახელი/ გვარი / ასაკი, მისამართი /საქმიანობა/დაბადების თარიღი / ოჯახი

-Lütfen, adını/öbür adını/babanızın adı/soyadını söyleyin.

-Nasıl söylersiniz?

-Adresiniz ne?/benim posta indeksim 0160.

 

ეროვნება / წარმომავლობა

 

-Aslen neredensiniz/nerelisiniz? Ben Avrupalıyım.

-O adam (kadın) nerelidir? Aslen …dır.

-Ben aslen Fransız’ım.

ამინდი

-Buradaki hava çok değişici/sakındır.

-İnşallah, tatillerde de hava bu gibi iyi korulur/kalır.

1.3. აღწერა/დახასიათება

 

ადამიანის გარეგნობა

 

-O kadın güzel/mükemmel/sevimli/çirkin/uzun boylu/alçak boylu/boylu posludur (zayıftır)

-O zaman/önce daha güzelce/fevkalâde güzel görünüyordunuz.

ადამიანის დახასიათება

 

-O kadının sevimli huyu/karakteri var.

-O kadın her zaman her kimisiyle saygıyla davranıyor.

1.4. გემოვნება/ შეფასება

 

გემოვნების გამოხატვა

 

 

-Bir şey doğru söylemek zordur.

-O erkek zevksizdir/onun zevki yok.

-O kadın şık, zarif bir şekilde giyinilmişti.

-Ben ona iyilik dileyenim/(onu) seviyorum/düşkünüm/hayranım.

მოწონება/ არ მოწონება /აზრის/ შთაბეჭდილების/ პოზიციის გამოხატვა

 

-ben deli oluyorum …

-Ben ne …. Beğeniyorum, ne de …/onu ben de beğeniyorum.

-Ben böyle düşünüyorum/ben tersin düşünüyorum/daha iyisi ki biz …

-Ben razıyım/büsbütün razıyım/razı değilim, razı olmuyorum

საჭიროება/სურვილი/

მოთხოვნილება

-Bunu düşünemedim bile ..

-Her bu şey bana …. yapmamı zorladı/zorunda bıraktı.

1.5. გრძნობების/ემოციური რეაქციების  გამოხატვა

 

უკმაყოფილება/გაბრაზება

/გაღიზიანება

-Ben bundan daha iyisini bekliyordum/daha kötü şey bekliyordum!

ეჭვი /ვარაუდი

-Olabilir …

-Bana öyle geldi ki …/… sandım.

-O …bilirdi/olur, olabilir/o zorundadır, olmalı …

გაკვირვება

 

 

-Ben şaşkınım/Hayranım!

-Ne sürpriz!

-Gerçekten/çok tuhaf şey! Vallah(i)!

ინდიფერენტულობა

-Ben karşı değilim.

Kim ister/isteği kimin var? Bana vız gelir.

-İlgim/merakım yok.

-Aralarında fark yok. Aynidir

-Önemli değil/önemi yok.

1.6. დროში ორიენტირება

 

დროში განთავსება

(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/ თარიღი/ წელიწადის დრო, ეპოქა

 

-Mevsimlerden daha çok hangisini seviyorsunuz?

-Ben kış/yaz seviyorum.

-Uzun zaman değildir/çok zaman önce/gelecek ilkbahar/… sonunda.

-O zaman/birkaç gün içinde/iki haftada/bir haftada

-Aynı zaman/zamanda/o sıra

ქრონოლოგია

 

 

-O zaman, vakit/ondan sonra /o zamana kadar/şimdi …

-Baştan … ilk önce, evvela, öncelikle / öteki …

-Öbür gün.

სიხშირე

-Bir daha …

-Haftada bir/yılda iki defa, kez/günde üç defa/ günde.

-Bir anda çok defa/zaman zaman, ara sıra

-Seyrek olarak/tek tük …

ხანგრძლივობა

 

 

-Ebeni olarak/gün boyunca …/bütün gece

-Okuduğu zaman / okurken

-Bütün yıl boyunca …

1.7. სივრცეში ოროენტირება

 

ადგილმდებარეობა

-İleride/ileri/arkasında …yukarı.

-Çok uzak, uzakta / yakın /yakında mı?

-O karşı(sın)dadır.

მიმართულება

 

 

-Doğru gidin / sola dönün/dönüş yapın / sağa …

-Hangi tarafa / hangi yolla? - Bu tarafa / yana olabilir mi?

-Nasıl gideceğimi söyleyebilir misiniz? … Bu yol gider mi?

1.8. ლოგიკური კავშირები

 

მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი

-O (kadın, erkek) buraya öğretmen olarak geldi.

-Rüzgâr güçlendirdikçe / güçlendirmeyle gürültü de daha şiddetleniyordu.

-O adam o kadar özenliydi ki hataları yapmıyordu / yanılmıyor.

1.9 მედია

 

ტელეფონი/ინერნეტი/ მობილური

-En büyük tirajı hangi gazetenin var?

-Yaklaşık olarak kaç  program seyredebilirsiniz?

-Çok program var /çok programı seyredebilirsiniz.

-Ben bağlarım (telefonla).

-Kim arıyor, lütfen?

-Sadece internette arayabilirdiniz.

-Ben büyük konuşma forumunun üyesiyim.

-İnternetten iyi programı yazdım.

1.10. საბანკო მომსახურება

 

ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი

-Ödemek nasıl istiyorsunuz? – Hazır parayla yoksa kredi karnesiyle?

-Japonya’ da, Hindistan’da hangi döviz kullanılır? 

-Eğer banka size verirse, o zaman sizin bankanın taksitiniz var.

-Gelir vergisi; gelir ve maaş.

-Sizin bankada, genellikle, cari hesabınız var.

-Emeklilik yaş büyüdü / büyük oldu.

-Dondurulacak maaşlar / ücretler.

-Maaş / ücret derecesi indirildi.

 

2.ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. აქტივობები

2.3. ინდივიდის გარემოცვა

2.4. მედია

2.5. ორიენტირები

2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

 

რუბრიკა

მაგალითები

2.1. ინდივიდი

დონე - სVII, სVIII

სხეული

Bilek, avuç içi, tırnak, boyu, kemik, parmak, dil, ayak parmakları, arka, ayak bilekleri, der, göz kapağı, kaş, beyin, kalp / yürek, omuz.

გარეგნობა

Yakışıklı (erkek), çenesi çukurlu olan, çilli yüz, sakallı, bıyıklı, maskeli, dazlak, buruşuk / buruşuklar içinde.

დახასიათება

-dan sorumlu, pratik / ameli, sağgörülü, kusursuz, tatlı konuşan, sakin / zararsız, merhametli / takt sahibi / kibirsiz, diplomat, şoke olmuş, boşboğaz, çenesi düşük, taktik.

ტანსაცმელი/აქსესუარები

Spor ayakkabı, buyu atkısı, kolçak (eldiven), gece gömleği, mayo, kuşak / kemer, bilezik, zincir, kup, ceket, nişan yüzüğü, klips, evlenme yüzüğü.

ჰიგიენა

Tırnak cilası, göz kurşunkalem, şampuan, gözler için karkaslar, elektrikli tıraş makinesi, cilt nemlendirici, vücut Bakımı, el kremi, tuvalet kağıdı, makyaj, havlu, şampuan, taranmak, tarak, sünger, sabun, havlu, diş macunu, diş fırçası.

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა

Tansiyon, acele / ilk yardım, sağlıklı, nabız, enfeksiyon, semptom, yara, şiddetli ağrı, tablet / komprime, reçete, boğaz ağrısı.  

შეფასება/ემოციური რეაქციები

Hayrette kalmış / şaşırmış, şaşılacak / şaşırtıcı, titreme, şaşırmak, hıçkırmak, bağırmak, ağlamak.

2.2. აქტივობები

 

აღქმა და

ინტელექტუალური აქტივობები

Bilincine varmak, değer vermek, belli etmek / aydınlatmak, çözümlemek / analiz yapmak, araştırmak, yorum, yenilgi / fiyasko, birleşmek, sunmak / vermek, götürmek, önceden görüşmek, eleştirmek, yorumlamak, puan / not vermek.

ტელეფონით/სარგებლობა

რადიო, ტელევიზია

Numara çevirmek, gecikme, düğmeye el basmak, telefon kartı kullanmak, zil çalmak / kesmek, telefon açmak

დასვენება/გართობა/სპორტი

Katılmak, birincisi (ikincisi, üçüncüsü) olmak, dinlenmek, iskambil / kumar oynamak, yüzmeye / dans etmeye gitmek, örmek, bisikletle gezmek, atla yürümek, yolculuk / (denizle)  seyahat yapmak, oynamak, bahçelik hakkında programı seyretmek, kumar oynamak. 

მგზავრობა/გადაადგილება

Hareket etmek / kalkmak, trenle yolculuk, uçakla dünya seyahati, seyahate / yolculuğa çıkmak / gitmek, yolculuğa başlamak, çıkıştan / starttan varışa / finişe kadar, gelmek, kayış bağlamak / açmak, göndermek, otostopla yolculuk, at koşturmak / at oynatmak .

საფინანსო ოპერაცია

Bankaya para yattırmak, para kredi kartıyla ödemek / çek likide etmek

საზოგადოებრივი სამოქალაქო

აქტივობები

Gönüllü işiyle meşgul olmak, sulh emniyeti, politika partisinin / hayır kurumunun üyesi olmak, lobicilik yapmak, korumak.

2.3. ინდივიდის გარემოცვა

 

ადამიანი

(ცხოვრების ეტაპები)

Misafir, ev sahibi, erkek / kadın, yaşlılar, ihtiyarlar / gençler, ahali, değişme / büyüme, yerliler, yaşlılar / ihtiyarlar, gurur / kibir.

საზოგადოება/სახელმწიფო

Meclis / parlamento, toplum / topluluk, resmi iktidar çevreleri, Çavçavadze sokağı, meşrutî monarşi, yasama / yürütme organı / kurulu, siyasal partiler.

დედამიწა/გეოგრაფიული დასახელებები

Başkent / başşehri / ana şehri, kıta, Atlas okyanusu / Atlantik, Kara deniz, saha, yarımada, kıta, güney / kuzey kutbu, cengel / tropikal ormanlar, ova, sınır, liman, port, sahil hattı / kıyı boyu bölgesi, Sahra, Arktik(a), nüfus.  

ბუნება/ბუნების მოვლენები

(ამინდი)

Doğal kaynaklar, ekoloji, maden / mineral, akıt / akmak, evren/uzay, su taşkını/taşması, tabiî/doğal âfet/tabiat afeti, fauna/direy, çavlan/şelâle, eksen, çayır, çöl/sahra, kömür taşı, kutup, yaban doğa.

ქალაქი

Cadde, sıkışık saatler, bölge, heykel, mezarlık, otopark, şehir merkezi, polis ofisi, şose, değerli yerleri gezmek.

საცხოვრებელი ადგილი

Ev, apartman, tavan arası/çatı altı, asansör, oda, ambar/kiler, şehir/köy sahası, yurt, köylü evi, kat, villa, motel-kervansaray/han, ranço, bina, otel, pansiyoncu, temizci, gökdelen, daire, kulübe, çiftlik, kamp/yurt, kampus, teras, motel, kira, öğrenci yurdu.

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები

Toster, soba, bulaşık sıvısı, açacak, blender, çay bezi, çek cüzdanı, bulaşık yıkama makinesi, bilgisayar, klima cihazı, elektrik ısıtıcı, mutfak takımı, çöp kutusu, tirbuşon

განათლება

İlk/yüksek/orta zorunlu eğitim, yenilmeye uyarmak/ yenilme acısı, diploma, başarı/netice saygın diploması, sertifikası.

სავაჭრო ობიექტები

(პერსონალი/ინვენტარი)

Kırtasiye mağazası, kitaplar dükkânı, yiyecek mağazası, ticaret merkezi, müzik mağazası, eczaneci, eczane, sıra, bilet gişesi, hesap/hesaplamak, etiket, mağazacı, fiyat, otopark/otogar, francala fırın, fuaye/aragezmek.    

სურსათი

Mürekkep, koyun eti, peynir, kabak, alkollü içkiler, şampanya, bastırma, sucuk, ayran, pasta kreması/pişirilmiş krema, akşamüstü yemeği, sütlaç, deniz gıdası, küpte, pitsa, haçapuri, döner kebap, tost/şerefine, salata yapmak, hardal/salça .   

ტრანსპორტი/პერსონალი

Demiryolu, araba/payton, peron, bölüm/kompartıman, yolcu, yelken, kamyon/bagaj, tramvay, rehber/kılavuz (dağlarda, …,), kondüktör (trende), yolcu uçağı, bekleme odası, kontrolcü, helikopter.

კულტურის/სპორტის ობიექტები/პერსონალი

Filmin rejisörü/yapımcı, prodüktör, oditoryum, olimpik oynamaları, altın/gümüş/bronz madalya, konser salonu, müzisyen/çalgıcı, besteci/kompozitör, bale, prömiyerlik piyes/oyun. 

ბანკი/პერსონალი

Maaş/aylık, aracı/arabulucu, yatırım yapmak/envestisman yatırmak, kazanmak, gelir vergisi, enflasyon, kısa vadeli/süreli kredi, millî/yabancı döviz.

დასვენება/ არდადეგები/მოგზაურობა

Turistleri getirmek, turist haber ajansı, gezi, diskotek kulübü, eğlenmek, relaksasyon /dinlenmek, şık/lüks/zengin otel, yolculuk/turist acentesi. 

2.4. მედია

 

რადიო/ტელევიზია

Telekomunikasyon sistemi, sansür/kontrol, spiker, özel enformasyon, ekran versiyonu/rivayeti, kronik, televizyon/radyo yayınları, dünya haberleri, yayınmak, telefonla aramak, açmak/çalıştırmak, kapamak/kesmek (elektrik), yayın, özel yeni haberler.

პრესა

Önemli yeniler, eğlence programları seksiyonu, biznes sayfası, demeç, demeç alıcı, basın/pres, başlığın editör/redaktör, yorumcu/yazar, basmak, multi-mediya,  yayım,çok iyi satılan kitap/bestseler, yeni sansasyon haberler.

2.5. ორიენტირები

 

დრო

Takvim, adetâ, eğleye kadar/eğle sonrası, geçmiş, yüzyıl, öbür gün, yaş, tam, bütün vakit, dönem, gündüz, … vakit, uzun zaman önce, biraz önce/demin.

2.6. დღესასწაულები და ზეიმები

 

 

დღესასწაულები და ზეიმები

Kutlamak, dekor/dekorasyon, kıyafetler/maskeler, karnaval, olay, gelenek/töre, zafer günü, kral ilân edilmesi, krallık geleneği, hatıra/suvenir, medeni çok çeşitlilik, hatıra günü.

3.გრამატიკა

თემა

საკითხი

3.1. არსებითი სახელი

İsim

საკუთარი, საზოგადო Özel isim , Cins ismi

-ბრუნვა  Durum/Hal

-რიცხვი (მხოლობითი, მრავლობითი) Sayı  çoğul,  tekil

- სქესიარ არის გამოხატული (სქესზე მიუთითებენ აღწერილობითი ფორმით) Türkçede erilik dişilik gibi cinsiyet özelliklerini gösteren ek ya da biçim yoktur.Ancak kimi adlandırmalarda cins ayrımı sözcüklerle belli edilir.

 

3.2. არტიკლი

Artikle /tanımlık

 

-არ არის თურქულში Türkçede yok.  (მხოლოდ განუსაზღვრელი არტიკლის ფუნქციას ასრულებს  bir რიცხვითი სახელი)   Belirsiz tanımlık Bir   

 

3.3. ზედსართავი სახელი

Sıfat

-დადებითი                                                                                                              Olumlu derece

-ოდნაობითი Üstünlük eksiklik derecesi

აღმატებითი En üstünlük derecesi                                            

-შედარებითი  Karşılaştırma  derecesi

3.4. რიცხვითი სახელი

Sayı /Sayı sıfatı

 

-რაოდენობითი  nicel sayı

-რიგობითი  sıra sayı sıfatı

-წილობითი kesirli sayı

3.5. ნაცვალსახელი

Zamir

-პირის Şahıs (kişi) zamirleri ნაცვალსახელი kendi

-ჩვენებითი Gösterme zamirleri

-კითხვითიSoru zamirleri

-კუთვნილებითი  İyelik belirten zamirleri

-განუსაზღვრელობითი Belgisiz zamirleri

-განსაზღვრებითი belirten zamirleri

3.6. ზმნა

Fiil

-დამხმარე ზმნები (etmek, yapmak, olmak) Yardımcı eylemler

-imek  - დეფექტური/დრონაკლი ზმნა

-სახე (დადებითი, უარყოფითი, შესაძლებლობის, შეუძლებლობის)Olumlu, olumsuz,  yeterlik,  yetersizlik eylemleri

-გვარი Çat (ვნებითი გვარი, უკუქცევითი გვარიEdilgen çatı , dönüşlü çatı

-კილო: Kip

-თხრობითი კილო

-ბრძანებითი კილო Emir kipi

-ნატვრითი კილო Dilek kipi

-მარტივი დროები: Basit zamanlı fiil(Eylem )

-აწმყო–განსაზღვრული Şimdiki zaman

-ნამყო–კატეგორიული  Görülen Geçmiş zaman

-მომავალი –კატეგორიული Gelecek zaman

-აწმყო–განუსაზღვრელი Geniş zaman

-ნამყო–რეზულტატური  Öğrenilen geçmiş zaman

3.7. ზმნიზედა

 Zarf  belirteç

-დროის ზმნიზედა  Zaman zarfları

-ადგილის ზმნიზედაYer (yön) zarfları

-ვითარების ზმნიზედა Durum (hal )zarfları

3.8. წინდებული Öntakı

 

3.9. კავშირი

Bağlaç

-მაერთებელი კავშირები (ve, da, ile, ama,  fakat)

-მაქვემდებარებელი კავშირები (ki, çünkü, eğer)

3.10. ნაწილაკი

Edat

da/de, -ki

3.11. წინადადება

Cümle/Tümce

-დადებითი  Olumlu

-უარყოფითი Olumsuz

-კითხვითი წინადადებების ტიპები:   Soru cümlelerin tipleri

-კითხვითსიტყვიანი  Soru kelimeli

-კითხვითნაწილაკიანი Soru edatlı

წინადადებების ტიპები: Cümlelerin tipleri

3.12.

წინადადების წევრები

 Tümce/cümle üyeleri

- მთავარი/მეორეხარისხოვანი  Temel , ikincil

-შემასმენელიქვემდებარედამატება (პირდაპირი ,ირიბი) Yüklem,  özne,

tümleç (belirtili,  belirtisiz nesne)

3.13. პირდაპირი და ირიბი თქმა

Dolaysız/dolaylı deyim

-პირდაპირი ნათქვამი  (-diye)

-ირიბი ნათქვამი (ქართულად ითარგმნება რთული თანწყობილი წინადადებით, თუმცა თურქულში მარტივ წინადადებად ითვლება)

სიტყვა-წარმოება

Kelime yapımı/yapma

ზმნიდან სახელის და სახელიდან ზმნის მაწარმოებელი სუფიქსები  Fiilden isim yapım eki  ve isimden fiil yapım eki

კონსტრუქციები

Yapılış/kuruluş

სრული მასდარი, შეკვეცილი მასდარი, -dik და-acak ფორმები. Eylemlik / master, -dik, -acak yapılı belirtme ortaçları

 

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 • ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 • განათლება;
 • ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);
 • ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);
 1. გეოგრაფიული ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნების შესახებ;
 2. შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 3. თურქულენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 4. ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);
 5. ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
 6. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 7. ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 8. რეგიონალური თავისებურებები;
 9. ცნობები თურქულენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.