შედეგი IV (EN)

5-6 years

ბავშვი ამჟღავნებს ნაბეჭდი მასალის აღქმის უნარს

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

 

•             შეუძლია მიუთითოს წიგნის სათაურზე იმ შემთხვევაში, თუ ყდაზე მოცემული სხვა წარწერებისაგან განსხვავებით, სათაური გამოკვეთილად _ სხვა ფერის ან სხვა ზომის ასოებით არის წარმოდგენილი.

 

•             ცნობს ანბანში  შემავალი ასოების ნაწილს.

 

•             სვამს კითხვებს და მსჯელობს თანატოლებთან იმ ამბავზე, რომელიც წაუკითხეს.

 

•             ცნობს დაწერილ საკუთარ სახელს, ხშირად ნახმარ რამდენიმე სიტყვას, წარწერას.

resources