შედეგი IV (EN)

3-5 years

გაგებით ეკიდება და პატივისცემას გამოხატავს საკუთარი თავისაგან რაიმე ნიშნით განსხვავებულულთა მიმართ.

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ამჩნევს და ყურადღებით აკვირდება სხვა ბავშვის ემოციებს.

 

•             მოთხრობის გმირებზე საუბრისას, შეუძლია დაასახელოს მათი განცდები.

 

•             უფროსის დახმარებით ცდილობს დააწყნაროს თანატოლი, რომელიც ნაწყენია ან ცუდად არის.

 

•             წარმოსახვითი თამაშის  დროს გამოხატავს განცდებს.

 

•             არ დასცინის იმას, ვინც რაიმე ნიშნით განსხვავებულია.

 

•             თამაშში რთავს განსხვავებული სქესის, წარმომავლობისა და შესაძლებლობის ბავშვს.

 

•             ზრუნავს, რომ არ განადგურდეს მცენარე, ყვავილი და სხვა ცოცხალი არსება. მათ კეთილად, ყურადღებითა და მზრუნველობით ეპყრობა.

resources