შედეგი IV (EN)

3-5 years

ბავშვი ამჟღავნებს საკუთარი შესაძლებლობების რწმენას და ამაყობს საკუთარი მიღწევებით

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

 

•             სთხოვს სხვებს, გაეცნონ მის შემოქმედებას (მაგ., სთხოვს ნახონ  მისი  ნახატი).

 

•             გამოხატავს აღფრთოვანებას უნარ-ჩვევის დაუფლების გამო (მაგ., ამბობს: `უკვე შემიძლია მე

თვითონ ვიქანაო საქანელაზე!”).

 

•             ამჟღავნებს, რომ იცნობს თავის შესაძლებლობებს (მაგ.: ამბობს: `მე შემიძლია სასრიალოს წვერზე ავცოცდე~).

 

•             გამოხატავს საკუთარ აზრსა და მოლოდინს.

 

•             Aაქტიურად `ფანტაზიორობს~, ზოგჯერ ვერ განასხვავებს ფანტაზიას რეალობისაგან (მაგ., `მე გუშინ დათვი დავიჭირე~).

resources