შედეგი IV (EN)

1-3 years

ბავშვი ამჟღავნებს საკუთარი შესაძლებლობების რწმენას და ამაყობს საკუთარი მიღწევებით.

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

1-2 წელი

 

•                             მოქმედებს ისე, თითქოს შეუძლია გაუმკლავდეს ახალ ამოცანას ან აქტივობას  (მაგ.: ცდილობს დაგავოს იატაკი უფროსებისათვის განკუთვნილი ცოცხით).

 

•             უყურებს უფროსს ახალი აქტივობის განხორციელებისას და იღიმება წარმატების შემთხვევაში.

 

•             იყენებს სიტყვებს: `მე~, `ჩემი~, `ვიცი~, `მე თვითონ~.

 

•             იღიმება, როცა ასრულებს იმას, რითიც ამაყობს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ცდილობს იზრუნოს საკუთარ თავზე.

 

•             აღიარებს საკუთარ მიღწევებს. გამოხატავს სიხარულს.

 

•             აჩვენებს შესრულებულ ნამუშევარს მომვლელს (ნახატს, აშენებულ კოშკს), რომლისგანაც მოელის წარმატების აღიარებას.

resources