შედეგი IV (EN)

1-3 years

ბავშვი ამჟღავნებს ნაბეჭდი მასალის აღქმის უნარს

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

1-2 წელი

 

•             განასხვავებს სურათსა და ნაწერს ერთმანეთისგან.

 

•             ხვდება, რომ სურათი და სიტყვები ავსებს ერთმანეთს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             სურათის აღსაწერად იყენებს სიტყვებს.

 

•             როდესაც მისთვის ნაცნობ წიგნს ვუკითხავთ, შეუძლია წინასწარ თქვას, თუ რა მოხდება  შემდეგ.

 

•             რეაგირებს წიგნში მოცემულ სხვადასხვა ემოციურ გამოსახულებაზე (მაგ: მიუთითებს მხიარულ სახეზე).

resources