შედეგი IIIა (EN)

5-6 years

არაქართველი ბავშვი იყენებს ქართულ ენას სხვადასხვა მიზნისათვის

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

•             ასრულებს 2-3-საფეხურიან ინსტრუქციას.

 

•             ცდილობს დაიმახსოვროს ახალი სიტყვები და გაარკვიოს მათი მნიშვნელობები.

 

•             უსმენს  მოკლე ამბავს და შეუძლია ორი-სამი წინადადებით შინაარსის გადმოცემა.

 

•             მონაწილეობს როლურ თამაშში.

 

•             ინტერესდება და სვამს შეკითხვებს ქართული ანბანის შესახებ.

 

•             შეუძლია საკუთარ თავზე ინფორმაციის მოწოდება (მაგ.: `მე ვარ იურა, ვცხოვრობ თბილისში~, და ა.შ.).

resources