შედეგი IIIა (EN)

1-3 years

არაქართველი ბავშვი იყენებს ქართულ ენას სხვადასხვა მიზნისათვის

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

1-2 წელი

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ესმის  2-3 მარტივი სიტყვის მნიშვნელობა.

 

•             წარმოთქვამს მეტყველებაში ხშირად გამოყენებულ რამდენიმე სიტყვას.

 

•             ინტერესით ისმენს, როდესაც უკითხავენ ილუსტრირებულ წიგნს.

 

resources